Boerenzwaluw

Zwaluwen zijn echte wereldreizigers. Twee keer peer jaar vliegen ze duizenden kilometers om te overwinteren in Afrika of te broeden in Nederland. Zo’n reis kan wel een maand duren.

Zwaluwen keren elk jaar terug naar dezelfde plek om daar te broeden. Ze gebruiken hun oude nest of bouwen een nieuwe. Ze gebruiken modder om hun nest steviger en groter te maken. In onze boerderij zitten ongeveer 8 nesten die jaarlijks gebruikt worden. Probeer ze maar eens te zoeken als je een bezoekje brengt aan ons park.

Wat staat er op het menu?

Insecten.

Waar komen ze oorspronkelijk vandaan?

Broeden in Europa en overwinteren in Afrika

Alleen of samen?

Ze leven in grote groepen (kolonie) maar broeden in paartjes.

Voortplanting

Ze leggen 5 eieren en broeden die in 16 dagen uit. Na ruim 20 dagen vliegen de jongen uit het nest.