Kluut

Het meest opvallende aan de kluut is zijn snavel. Hij gebruikt zijn snavel om voedsel te zoeken in het water. Met zijn kop zwaait hij heen en weer en houdt daarbij zijn snavel in het water. Zijn snavel zet hij op een kiertje en zodra er een garnaaltje in zit, klapt hij zijn snavel dicht.

Kluten zijn het grootste gedeelte van de dag bezig om op deze manier voedsel te zoeken.

Wat staat er op het menu?

Wormpjes, garnalen, kreeften, insectenlarven en slakjes.

Waar komen ze oorspronkelijk vandaan?

Europa

Alleen of samen?

Kluten leven graag in grote groepen (kolonies) en in het broedseizoen vormen ze koppels.

Voortplanting

De kluut broedt graag op open vlaktes. Ze leggen ongeveer 4 eitjes en die komen na 24 dagen uit.