Raaf

De raaf is een zeer intelligente vogel. Hij maakt niet alleen gebruik van ‘gereedschappen’ (stokjes of stenen) om voedsel ergens tussen vandaan te halen of kapot te maken, hij kan ook vooruit denken en plekken onthouden waar hij vijf jaar eerder voedsel heeft gevonden. Ook kan een raaf vriendschappen sluiten en weet hij wie zijn rivalen zijn.

Wat staat er op het menu?

Een raaf is een echte alleseter, hij leeft van kadavers, vruchten, zaden, kleine knaagdieren en eieren.

Waar komen ze oorspronkelijk vandaan?

In landen boven de evenaar

Alleen of samen?

Raven leven in koppels en blijven hun hele leven samen. In de winter leven ze in grote groepen, maar als het broed seizoen begint zoeken ze hun vaste partner weer op.  

Voortplanting

De raaf bouwt zijn nest in een hoge boom en gebruikt hetzelfde nest elk jaar opnieuw. Elk jaar wordt het nest gerepareerd en uitgebreid. Ze leggen 3 tot 7 eieren die in 20 tot 25 dagen worden uitgebroed. Na vijf weken verlaten de jongen (kuikens) het nest en gaan ze leren vliegen.