Landgeit

De landgeit valt op door zijn horens, zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben horens. Bij een geit groeien de horens naar achter gebogen, bij schapen krullen de horens naar de zijkant.

Landgeiten worden steeds vaker gebruikt in schaapskuddes. Geiten eten, nog meer dan de schapen, aan de boompjes op de heide. Hierdoor wordt het heidegebied nog beter open gehouden en kan iedereen blijven genieten van het prachtige uitzicht.

Wat staat er op het menu?

Geiten eten graag gras en af en toe een boomblaadje. Bij ons krijgen ze hooi en speciale geitenbrokjes. Om te zorgen dat ze alle vitamines en mineralen binnen krijgen, geven wij ze speciale pasta. Dit zit in groene emmers en staat in hun stal en buiten, zodat ze altijd een hapje kunnen nemen als ze daar zin in hebben.

Waar komen ze oorspronkelijk vandaan?

De landgeit is een echte Hollandse geit.

Alleen of samen?

Geiten zijn echte groepsdieren, een groep geiten noem je een ‘kudde’. In een kudde voelen geiten zich veilig.

Voortplanting

Vanaf het eind van de zomer tot het begin van de winter heeft de geit een cyclus waarin ze elke drie weken gedekt wil worden. Na ongeveer 5 maanden worden de lammetjes geboren. Meestal is dit een tweeling maar een drieling of zelfs vierling komt ook wel eens voor.